Piotr Kulicki
Piotr Kulicki Prof. dr hab.

Dyrektor Instytutu Filozofii KUL oraz profesor w Katedrze Podstaw Informatyki. Koordynator kierunku Sztuczna Inteligencja. Logik i badacz sztucznej inteligencji. Współzałożyciel startupu Quantum Blockchains.

Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik
Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik dr hab. (prof. KUL)

Kierowniczka Katedry Metodologii Nauk KUL. Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

Paweł Fortuna
Paweł Fortuna Dr

Psycholog biznesu, power speaker, pisarz i kompozytor. Adiunkt w katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach psychologii pozytywnej (dobrostan psychiczny, uczenie się na błędach), komunikacji (wywieranie wpływu, obrona przed manipulacją) oraz psychologii poznawczej (modele umysłu i sztuczna inteligencja). W biznesie rozwija autorską koncepcję „sprzedaż bez sprzedawania” opartą na wywieraniu wpływu bez manipulacji oraz model „A.I.cology” – bezpiecznego i korzystnego wpływu sztucznej inteligencji i robotyki na środowisko pracy.

Krzysztof Pancerz
Krzysztof Pancerz dr hab.

Adiunkt w Katedrze Podstaw Informatyki KUL. Specjalista w zakresie zastosowań zbiorów przybliżonych, uczenia maszynowego oraz ontologii.

Justyna Herda
Justyna Herda dr

Specjalistka w zakresie filozofii przyrody i neurofilozofii

Paweł Garbacz
Paweł Garbacz Prof. dr hab.

Kierownik Katedry Podstaw Informatyki KUL. Wybitny ontolog. Praktyk.

Anna Krajewska
Anna Krajewska dr

Asystentka w Katedrze Etyki KUL

Marek Lechniak
Marek Lechniak dr hab. (prof. KUL)

Dziekan Wydziału Filozofii KUL. Profesor w Katedrze Logiki KUL. Specjalista w zakresie semiotyki, filozofii logiki, logiki wielowartościowej, logiki wiedzy i przekonań. Pomysłodawca i inicjator Konkursu Logicznego.

Anna Starościc
Anna Starościc dr

Asystentka w Katedrze Metodologii Nauk KUL. Specjalizuje się w filozofii przyrody oraz filozofii nauk przyrodniczych.

Przemysław Gut
Przemysław Gut dr hab. (prof. KUL)

Profesor KUL w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL. Zajmuje się głównie filozofią nowożytną, zwłaszcza metafizyką i epistemologią XVII wieku, oraz filozofią współczesną, szczególnie teorią działania i zagadnieniem wolności.

Michał Kalisz
Michał Kalisz dr

Pracownik Katedry Podstaw Informatyki KUL. Zajmuje się głównie zagadnieniami dotyczącymi sztucznej inteligencji, big data, cyfryzacji życia społecznego, kognitywistyki, cyberprzestrzeni, bioinformatyki, informatyki śledczej, symulacji, wirtualności.

Robert Kublikowski
Robert Kublikowski dr hab.

Adiunkt w Katedrze Metodologii Nauk KUL. Oprócz tego - ksiądz.

Anna Dutkowska
Anna Dutkowska Dr

Pasjonatka (szeroko rozumianych) umysłów prostych – zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i w życiu prywatnym, mająca na swoim utrzymaniu 2 koty.