Quick Contact

dr hab.

Krzysztof Pancerz

Adiunkt w Katedrze Podstaw Informatyki KUL. Specjalista w zakresie zastosowań zbiorów przybliżonych, uczenia maszynowego oraz ontologii.

Professional Skills

Data Science w środowisku R 100%
Uczenie maszynowe 100%
Rozpoznawaniu obrazów 100%

Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści:

Podstawy uczenia maszynowego

 1. Idea i cele uczenia maszynowego. Uczenie nadzorowane i nienadzorowane
 2. Wstępne przetwarzanie danych na potrzeby uczenia maszynowego
 3. Klasyfikacja danych. Rodzaje klasyfikatorów
 4. Klasyfikatory leniwe (algorytm k-NN, naiwny klasyfikator Bayesa)
 5. Klasyfikatory oparte o model (sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, maszyny wektorów nośnych)
 6. Ocena jakości klasyfikatorów
 7. Regresja
 8. Klasteryzacja danych
 9. Wybrane metody klasteryzacji danych (algforytm k-średnich, klasteryzacja hierarchiczna, klasteryzacja gęstościowa)

Programowanie aplikacji Data Science w środowisku R

 1. Wprowadzenie do języka R
 2. Zintegrowane środowisko programistyczne RStudio
 3. Przetwarzanie i analiza danych w środowisku R
 4. Wizualizacja danych w środowisku R
 5. Generowanie raportów z wykorzystaniem pakietu knitr
 6. Tworzenie REST API z wykorzystaniem pakietu plumber
 7. Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem pakietu Shiny

Głębokie sieci neuronowe w rozpoznawaniu obrazów

 1. Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN)
 2. Wyjaśnienie mechanizmu konwolucji i poolingu (Min pooling Max pooling oraz Average pooling)
 3. Przykłady wykorzystania sieci CNN w rozpoznawaniu obrazów