Quick Contact

dr hab. (prof. KUL)

Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik

Kierowniczka Katedry Metodologii Nauk KUL. Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

Professional Skills

Etyczna ocena technologii 100%
Transhumanizm 100%

Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści:

 1. Świat zbudowany przez techno-naukę jako naturalne środowisko człowieka. 
 2. Pojęcie i desygnaty techniki i technologii. 
 3. Główne stanowiska etyczne w dyskusji nad rozwojem naukowo-technicznym.
 4. Główne podejścia do technologii: między technoentuzjazmem a neoluddyzmem 
 5. Aksjologiczna neutralność versus aksjologiczne nasycenie technologii. 
 6. Stanowiska wobec rozwoju technologii. 
 7. Przykładowe współczesne kontrowersje wokół techniki/technologii. 
 8. Aksjologia technologii. 
 9. Dokumenty ciał społecznych i politycznych związane z etyką techniki. 
 10. Społeczna odpowiedzialność za rozwój naukowo-techniczny i jej podmioty. 
 11. Ruch oceny technologii (technology assessment).

Transhumanizm

 1. Geneza terminu „transhumanizm”, jego definicje i desygnaty.
 2. Źródła idei transhuumanistycznych.
 3. Nurty transhumanizmu
 4. Instytucje i dokumenty ideowe transhumanizmu.
 5. Główne idee transhumanistyczne i ich filozoficzne podstawy (m.in. doskonalenie człowieka, osobliwość technologiczna, mocna sztuczna inteligencja, wartości transhumanistyczne, singleton, kolonizacja kosmosu).
 6. Transhumanizm jako utopia i jako ideologia.
 7. Kontrowersje wokół konsekwencji wdrażania postulatów transhumanizmu.
 8. Krytyka transhumanizmu: transhumanizm jako pseudonauka oraz zagrożenie dla człowieka i cywilizacji.
 9. Transhumanizm na tle nurtów pokrewnych.
 10. Postulaty transhumanizmu a rozumienie szczęścia i dobrego życia