Quick Contact

dr hab. (prof. KUL)

Przemysław Gut

Profesor KUL w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL. Zajmuje się głównie filozofią nowożytną, zwłaszcza metafizyką i epistemologią XVII wieku, oraz filozofią współczesną, szczególnie teorią działania i zagadnieniem wolności.

Professional Skills

Filozoficzna teoria poznania i działania 100%

Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści:

  1. Miejsce teorii poznania w filozofii
  2. Człowiek jako podmiot poznający i działający
  3. Poznanie, wiedza, przekonania
  4. Podmiot, przedmiot i treść poznania
  5. Poznanie bezpośrednie i pośrednie
  6. Typy poznania bezpośredniego i pośredniego
  7. Struktura działania
  8. Celowość, skuteczność i słuszność działań
  9. Związki poznania z działaniem