Quick Contact

dr hab. (prof. KUL)

Marek Lechniak

Dziekan Wydziału Filozofii KUL. Profesor w Katedrze Logiki KUL. Specjalista w zakresie semiotyki, filozofii logiki, logiki wielowartościowej, logiki wiedzy i przekonań. Pomysłodawca i inicjator Konkursu Logicznego.

Professional Skills

Logika formalna z elementami semiotyki 100%

Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści:

 1. Elementy semiotyki logicznej
  • Pojęcie znaku i języka; 
  • Teoria kategorii składniowych wyrażeń. Semantyczna charakterystyka wyrażeń nazwowych i zdaniowych; 3) Stosunki między zakresami nazw; 
  • Podział logiczny a działania na treściach nazw; 
  • Semantyczne a pragmatyczne podejście do zdań – pojęcie przekonania i uzasadnienia przekonania; 
  • Teoria definicji: rodzaje definicji, warunki poprawności definicji oraz zabiegi zastępujące definiowanie.
 2. Klasyczny rachunek zdań
  • Pojęcie poprawności formalnej i materialnej zdania; 
  • Pojęcie wynikania logicznego; 
  • 0-1 ujęcie Klasycznego rachunku zdań; 
  • Ujęcie w języku tablic semantycznych; 
  • Założeniowe ujęcie k.r.z; 
  • Aksjomatyczne ujęcie k.r.z – systemy z dowodami aksjomatycznymi progresywnymi i regresywnymi. 
  • Język klauzul Horna
 3. Węższy rachunek predykatów z identycznością – ujęcie założeniowe i tablice semantyczne . 
 4. Teoria zdań kategorycznych i systemy Leśniewskiego.
 5. Podstawy logik nieklasycznych: logiki modalne i logiki wielowartościowe.
 6. Teoria zbiorów i relacji. 
 7. Elementy teorii systemów dedukcyjnych – główne pojęcia syntaktyczne i semantyczne. 
 8. Twierdzenie Gödla i jego konsekwencja dla rozwoku sztucznej inteligencji
 9. Maszyna Turinga