Quick Contact

dr

Anna Starościc

Asystentka w Katedrze Metodologii Nauk KUL. Specjalizuje się w filozofii przyrody oraz filozofii nauk przyrodniczych.

Professional Skills

Społeczny wpływ SI 100%

Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści:

  1. Sztuczna inteligencja: definicja – historia – inspiracje – oczekiwania.
  2. Deklaracja z Asilomar o aksjologicznym wymiarze rozwoju sztucznej inteligencji.
  3. Społeczne skutki automatyzacji.
  4. Sztuczna inteligencja a wartości.
  5. Sprawczość i odpowiedzialność w systemach hybrydowych (człowiek + sztuczna inteligencja).
  6. Sztuczne podmioty inteligentne jako autonomiczne podmioty sprawcze i odpowiedzialne.
  7. Sztuczna inteligencja w mediach społecznościowych.
  8. Interakcja i komunikacja między człowiekiem i sztuczną inteligencją jako odrębnymi podmiotami sprawczymi.
  9. Etyczne dylematy wokół sztucznej inteligencji w różnych obszarach życia (wybrane w dyskusji ze studentami)