Quick Contact

Prof. dr hab.

Piotr Kulicki

Dyrektor Instytutu Filozofii KUL oraz profesor w Katedrze Podstaw Informatyki. Koordynator kierunku Sztuczna Inteligencja. Logik i badacz sztucznej inteligencji. Współzałożyciel startupu Quantum Blockchains.

Professional Skills

Seminarium 100%
Programowanie w logice 100%
Kwantowy blockchain 100%

Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści:

  1. Metody specyfikacji programów komputerowych
  2. Program komputerowy jako zbiór aksjomatów
  3. Dowodzenie poprawności programów komputerowych
  4. Filozofia języka Prolog
  5. Składnia języka Prolog
  6. Definicje rekurencyjne
  7. Operacje na złożonych strukturach danych: listy, drzewa i inne  struktury rekurencyjne 
  8. Korzystanie z wybranych bibliotek: Programowanie logiczne z ograniczeniami (Constraint Logic Programming)  w domenach skończonych,  Czytanie  i zapisywanie plików tekstowych, Semantic Web (RDF)
  9. Prolog w rozwiązywaniu zadań – przykłady problemów

Prowadzi również seminarium Humanistyczne i społeczne aspekty sztucznej inteligencji, w ramach którego studenci przygotowują prace dyplomowe.