Quick Contact

dr

Michał Kalisz

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sztucznej inteligencji, big data, cyfryzacji życia społecznego, sieci, cyberprzestrzeni, wirtualności. Zainteresowania naukowe i pozanaukowe oscylują w obszarze m.in. informatyki, socjologii, kognitywistyki, filozofii, psychologii, nowych technologii, cyfryzacji życia społecznego, sztucznej inteligencji, cyberprzestrzeni, cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości, informatyki śledczej, kryminalistyki, najnowszych technik multimedialnych, wirtualności, filmu…

Professional Skills

Podstawy programowania 100%
Programowanie w języku Python 100%
Sztuczna inteligencja 100%

Podczas swoich dotyka następujących treści:

 1. Czym jest programowanie
 2. Napisy, liczby i zmienne
 3. Przepływ sterowania (klauzule warunkowe, pętle)
 4. Struktury danych (listy, słowniki, krotki, zbiory)
 5. Funkcje
 6. Klasy i ich egzemplarze, atrybuty klas
 7. Czytanie plików
 8. Testowanie kodu
 9. Rozproszony system kontroli wersji kodu
 10. Praca z API
 11. Praca z pakietami Numpy i Pandas
 12. Wizualizacja danych