Quick Contact

dr

Michał Kalisz

Pracownik Katedry Podstaw Informatyki KUL. Zajmuje się głównie zagadnieniami dotyczącymi sztucznej inteligencji, big data, cyfryzacji życia społecznego, kognitywistyki, cyberprzestrzeni, bioinformatyki, informatyki śledczej, symulacji, wirtualności.

Professional Skills

Podstawy programowania 100%
Programowanie w języku Python 100%
Sztuczna inteligencja 100%

Podczas swoich dotyka następujących treści:

 1. Czym jest programowanie
 2. Napisy, liczby i zmienne
 3. Przepływ sterowania (klauzule warunkowe, pętle)
 4. Struktury danych (listy, słowniki, krotki, zbiory)
 5. Funkcje
 6. Klasy i ich egzemplarze, atrybuty klas
 7. Czytanie plików
 8. Testowanie kodu
 9. Rozproszony system kontroli wersji kodu
 10. Praca z API
 11. Praca z pakietami Numpy i Pandas
 12. Wizualizacja danych