Z prof. Pawłem Garbaczem, Technical Leader’em w MakoLab i pracownikiem Katedry Podstaw Informatyki, Instytutu Filozofii, Wydziału Filozofii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawiamy o potrzebie i korzyściach, jakie niesie połączenie metod symbolicznej i pod-symbolicznej sztucznej inteligencji. 
Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie jedyną uczelnią w kraju, gdzie za darmo i po polsku będzie można nauczyć się zawodu przyszłości​ a potem znaleźć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę. Radio Plus