Quick Contact

dr

Anna Krajewska

Asystentka w Katedrze Etyki KUL

Professional Skills

Historia doktryn etycznych 100%
Neuroetyka 100%
Etyka sztucznej inteligencji 100%

Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści:

Historia doktryn etycznych

 1. Różnice pomiędzy etyką i moralnością (przedrozumienie moralności).
 2. Struktura etyki – etyka ogólna i szczegółowa.
 3. Etyka jako nauka filozoficzna.
 4. Materialny i formalny przedmiot etyki.
 5. Etyka a inne nauki filozoficzne.
 6. Etyka fundamentalna, działy i struktura.
 7. Etyka i stanowiska deterministyczne.
 8. Akty ludzkie – przeszkody.
 9. Hume i etyka utylitarystyczna.
 10. Kantowskie rozumienie moralności.
 11. Problem sumienie w etyce.
 12. Działanie i odpowiedzialność.
 13. Kognitywizm/nonkognitywizm; konsekwencjalizm/nonkonsekwencjalizm.
 14. Cel i klasyfikacja celów w działaniu moralnym.
 15. Zagadnienie cnoty.

Neuroetyka i etyka sztucznej inteligencji

 1. Relacja między etyką ogólną a etyką stosowaną ze szczególnym uwzględnieniem bioetyki i gen-etyki;
 2. Geneza, definicje i proponowane podziały neuroetyki jako nowej dyscypliny etyki stosowanej;
 3. Obszary neuroetycznej refleksji;
 4. „Etyka neuronauki”: problemy moralnej oceny ingerowania w ludzką psychikę, prowadzenia badań neuronaukowych, dyskusja nad kryterium śmierci człowieka, społeczne i kulturowe aspekty postępu w dziedzinie neuronauk;
 5. Problem doskonalenia ludzkiej psychiki (doskonalenie pamięci i koncentracji, poprawa nastroju, redukowanie agresji ;
 6. „Neuronaukowe podstawy etyki”: wpływ badań w zakresie nauronauk na formułowanie pojęć i zasad w etyce;
 7. Wybrane interpretacje neuronaukowych podstaw etyki;
 8. Argumentacja podważająca projekt „moralny mózg”.