Quick Contact

dr

Justyna Herda

Specjalistka w zakresie filozofii przyrody i neurofilozofii

Professional Skills

Biologiczne mechanizmy zachowania 100%

Podczas swoich zajęć omawia następujące zagadnienia:

 1. Molekularne podstawy funkcjonowania organizmów
  • genom i replikacja
  • proteom i ekspresja materiału genetycznego
  • epigenetyka
  • zasady dziedziczenia
  • choroby uwarunkowane genetycznie
 2. Komunikacja międzykomórkowa i szlaki sygnałowe
 3. Funkcjonowanie układu wewnątrzwydzielniczego
 4. Neurony: właściwości pojedynczej komórki i sieci komórek
 5. Ośrodkowy układ nerwowy
 6. Fizjologia zmysłów
 7. Kontrola autonomiczna i somatyczna
 8. Mięśnie i kontrola ruchu ciała
 9. Metabolizm i równowaga energetyczna
 10. Układ immunologiczny
 11. Zachowania reprodukcyjne