Program studiów

Witaj na stronie studiów z zakresu Sztucznej Inteligencji (AI)!

Przewiń niżej jeśli chcesz zobaczyć czego nauczysz się studiując z nami. Studia z zakresu sztucznej inteligencji od roku akademickiego 2018/19 odbywać się będą w ramach kierunku Kognitywistyka jako jedna z dwóch ścieżek tematycznych.

Logiczne podstawy sztucznej inteligencji

Na początku nauczymy Cię podstaw logicznego i precyzyjnego myślenia. Nauczysz się również używać logiki do tworzenia inteligentnych systemów ekspertowych.

 • Wprowadzenie do rachunków logicznych
  • wybrane pojęcia semiotyczne: znak, język, kategorie składniowe, definicje, podział logiczny
  • klasyczny rachunek zdań
  • rachunek predykatów
  • elementarne wiadomości o zbiorach i relacjach
  • logiki nieklasyczne
 • Elementy teorii zbiorów uporządkowanych
  • kraty
  • algebra Boole’a
 • Wprowadzenie do teorii systemów dedukcyjnych
  • funkcje i zbiory obliczalne
  • pojęcie konsekwencji, twierdzenie o dedukcji, niesprzeczność, niezależność, rozstrzygalność, matryce logiczne
  • model teorii, spełnianie, prawdziwość, wynikanie logiczne, pełność systemu
  • twierdzenie Gödla
  • złożoność obliczeniowa
 • Programowanie w Prologu

Programowanie na potrzeby Sztucznej Inteligencji

Podczas zajęć z tego modułu nauczysz rozumieć czym jest program komputerowy i jak wygląda cały proces tworzenia oprogramowania. Nauczymy Cię jak programować w popularnych językach skryptowych i obiektowych oraz zapoznasz się z przyszłością programowania, czyli z programowaniem komputerów kwantowych.

 • Podstawy programowania
  • maszyna Turinga, maszyna stanów
  • wprowadzenie do algorytmów
 • Programowanie w języku skryptowym
  • Python
 • Programowanie obiektowe
  • JAVA
 • Programowanie komputerów kwantowych
 • Inżynieria oprogramowania
  • analiza i specyfikacja wymagań
  • git, agile,
  • dokumentacja techniczna

Reprezentacja wiedzy

Podczas zajęć z tego modułu nauczysz się jak zapisać wiedzę w sposób zrozumiały dla komputera.

 • Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy
  • wprowadzenie do ontologii
  • UML, diagramy ER
  • logika opisowa jako podstawa inferencji w reprezentacji wiedzy
  • języki reprezentacji wiedzy: RDF, RDFS oraz OWL
 • Praktyczne tworzenie ontologii w edytorze Protégé
 • Open Linked Data
  • język kwerend SPARQL
 • Interfejsy ontologiczne
  • RDF4J API (JAVA)
  • rdflib (Python)

Przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe

Podczas zajęć z tego modułu nauczysz się używać metod statystycznych do uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego.

 • Wprowadzenie do statystyki
  • rachunek prawdopodobieństwa
 • Uczenie maszynowe (ML)
  • Weka
 • Sieci neuronowe
 • Deep Learning
  • TensorFlow
 • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)
  • Lucene
  • Solr, interfejs SolrJ (JAVA)