Quick Contact

dr hab.

Katarzyna Stępień

Adiunktka w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Professional Skills

Prawne i administracyjne uwarunkowania SI 100%

Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści:

  1. Motywy prawno-administracyjnego regulowania badań i wdrożeń z zakresu sztucznej inteligencji
  2. Poziomy regulacji prawnych: międzynarodowe, krajowe, lokalne, branżowe i ich wzajemne relacje
  3. Najważniejsze przepisy mające zastosowanie w stosunku do sztucznych systemów  inteligentnych
  4. Modele organizacyjne i biznesowe działalności badawczej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej
  5. Źródła pozyskiwania środków na działalność z zakresu sztucznej inteligencji
  6. Główne bariery w rozwoju działalności w ramach sztucznej inteligencji